March 30, 2018

Buổi học dành cho cho sinh viên từ Chủ tịch công ty

Chủ nhật tại Moscow, ngày 1 tháng 4, triệu phú, Chủ tịch Freedom Group - Narek Sirakanyan, sẽ tổ chức một khóa đào tạo miễn phí và tổ chức một lớp học chính cho sinh viên về cách xây dựng sự nghiệp thành công.

Vé đào tạo miễn phí, sẽ kéo dài một giờ, có thể được tải xuống từ https://narektraining.ru/moscow, nơi bạn cũng có thể mua vé với mức giảm giá cho một lớp học chính từ Narek Sirakanyan.

Các sinh viên, đừng bỏ lỡ cơ hội để có được kinh nghiệm và kiến thức vô giá! Số lượng vé có hạn.

Расскажите
нам о своем
проекте
Если хотите связаться с нами по другому вопросу,
напишите на info@freedomgroupint.com
Благодарим за ваше обращение,
оно будет рассмотрено в ближайшее время.
Закрыть