June 20, 2019

Khởi đầu hiệu quả của Freedom Group tại Mỹ

Gần đây nhất, Freedom Group đã tiếp quản từ Bing Han America và trình bày dự án cà phê COFFEECELL tại văn phòng của mình ở New York. Hội trường rất đông khách, những người rất quan tâm đến buổi trình bày dự án mới.

Như Chủ tịch Narek Sirakanyan của chúng tôi đã nói, đây là một khởi đầu thực sự! Bởi vì đúng nửa tiếng sau khi ra mắt bài thuyết trình, Tony Peng - Đối tác quản lý của Bing Han đã hoàn toàn đóng danh hiệu Diamond 1K. Và toàn bộ đơn hàng sản phẩm COFFEECELL cho tháng 7 đã được bán hết, một đơn đặt hàng mới đang được thực hiện.

Bản thân Tony, với tư cách là một chuyên gia về MLM, thực sự ngạc nhiên về sự đơn giản và dễ dàng đạt được kết quả ở mức cao nhất và hy vọng sẽ đóng danh hiệu GRAFF trong một năm. Freedom Group cũng cảm ơn Desmon Lew, cha đỡ đầu của N. Sirakanyan, vì đã hỗ trợ và thúc đẩy dự án mới ở Mỹ.

Trong tương lai gần, rơle sẽ được chuyển sang Vision, nơi có mọi cơ hội chiến thắng thị trường Mỹ. Việc mở quán cà phê được lên kế hoạch cho năm nay, nơi mở quán là New York.

Một vài bài thuyết trình tiếp theo sẽ được tổ chức tại Vegas, cũng như tại Toronto.