Giới thiệu công ty

FREEDOM INTERNATIONAL GROUP —
is an investment company with 2.5 billion dollars of assets under management. Our business ecosystem is developing in 17 countries, including Austria, Italy, Germany, Singapore, Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia and other countries with plans to enter the U.S. market in 2023. Our investment portfolio includes 49 projects. 9 businesses under our direct management and 100% ownership have been brought onto the market.
01
Sứ mệnh và mục tiêu
Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh có tiềm năng phát triển bùng nổ và cung cấp cho các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao ở các quốc gia có sự hiện diện của chúng tôi.
Nỗ lực đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi phát triển các dự án của mình tuân thủ các nguyên tắc ESG và coi chúng như đóng góp của công ty chúng tôi cho sự phát triển bền vững ở Nga và trên thế giới.
Các mục tiêu chiến lược của chúng tôi bao gồm IPO vào năm 2025 và phát triển năm công ty kỳ lân vào năm 2030.
02
Trọng tâm
Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh có tiềm năng phát triển bùng nổ và cung cấp cho các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao ở các quốc gia có sự hiện diện của chúng tôi.
Khi lựa chọn các dự án cho hệ sinh thái FREEDOM GROUP, chúng tôi được hướng dẫn bởi ba nguyên tắc chính: đổi mới, khả năng mở rộng và giá trị xã hội. Chỉ khi chúng phù hợp, ý tưởng kinh doanh mới chuyển sang giai đoạn phát triển, khởi động, hỗ trợ và phát triển liên tục.
49
dự án
17
quốc gia
$B2,5
Giá trị của các dự án

Chiến lược quản lý

Hướng tới giải pháp đổi mới
Hỗ trợ tài chính, luật pháp và kế toán, hiện đại hóa công nghệ và tiếp thị, quảng bá hình ảnh
Các quy trình kinh doanh được xây dựng để quản lý các dự án linh hoạt
Khả năng mở rộng tại các quốc gia có sự hiện diện của chúng tôi
Hiệu quả tích lũy được tạo ra bởi một hệ thống quản lý dự án phân tán thông qua ba nhóm quản lý chính

Chủ tịch

Narek Sirakanyan
Chủ tịch Freedom International Group, thủ lĩnh giàu kinh nghiệm thực tế ở lĩnh vực ngân hàng và đầu tư. Bắt đầu sự nghiệp tại một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, sở hữu kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp Nha nước. Xây dựng doanh nghiệp quốc tế với mức tăng trưởng hàng năm ấn tượng từ một con số không.
Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng