Thành viên của Diễn đàn Kinh tế thế giới
 • F3 2020
 • |
 • Về chúng tôi
 • |
 • Những dự án của chúng tôi
 • |
 • Tin tức
 • |
 • Báo chí về chúng tôi
 • |
 • Liên hệ
 • Thành viên của Diễn đàn Kinh tế thế giới
  FREEDOM INTERNATIONAL GROUP chọn các thương hiệu toàn cầu tốt nhất và để củng cố vị thế của họ trên thị trường, đầu tư vào hiện đại hóa công nghệ trong quy trình kinh doanh và giới thiệu các giải pháp CNTT hiện đại nhất. Chi phí của các công ty thuộc quyền quản lý của chúng tôi vượt quá 2,5 tỷ đô la.

  FREEDOM GROUP kết hợp các doanh nghiệp khác nhau: từ nền tảng di động Sessia đến đại học trực tuyến về công nghệ blockchain; từ kinh doanh cà phê, bán các thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cho đến dòng quần áo riêng. Mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái độc đáo, trong đó tiền điện tử của riêng sẽ được sử dụng.
  Dự án hoàn thành