Thành viên của Diễn đàn Kinh tế thế giới
 • F3 2020
 • |
 • Về chúng tôi
 • |
 • Những dự án của chúng tôi
 • |
 • Tin tức
 • |
 • Báo chí về chúng tôi
 • |
 • Liên hệ
 • Thành viên của Diễn đàn Kinh tế thế giới

  COFFEECELL:免费为办公室白领提供咖啡品尝

  17 tháng 1, 2018

  在我们的营销活动中,莫斯科的所有办公室白领都可以免费品尝皇家人参和灵芝咖啡。我们的工作人员将到您的办公室为您提供免费咖啡。

  想要了解所有详情可访问我们的官网 https://coffeecell.com/zh