7 tháng 6, 2021

Buổi làm việc của Thống đốc Vùng Kurgan Vadim Shumkov và & nbsp; Chủ tịch Freedom Group Narek Sirakanyan

Ngày 4/6, bên lề SPIEF đã diễn ra cuộc làm việc giữa Thống đốc Vadim Shumkov và Chủ tịch Freedom International Group Narek Sirakanyan. Các dự án đầu tư và xã hội đã được thảo luận.

Lĩnh vực hoạt động của công ty Freedom International Group được đặc biệt chú trọng, gắn liền với các dự án sáng tạo đầy hứa hẹn, bao gồm cả việc phát triển các dự án trong lĩnh vực thể thao máy tính.

Trong các chủ đề về cơ hội đầu tư trong khu vực, thống đốc khu vực Kurgan đã nói về việc xây dựng 7 khu công nghiệp để phát triển các dự án mới tại các địa điểm có mạng lưới kỹ thuật kết nối với chúng, ưu đãi thuế và các biện pháp hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp và lĩnh vực sáng tạo.

(Sử dụng tài liệu từ dịch vụ báo chí của tỉnh Kurgan)

Hãy nói với chúng tôi về dự án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng