2 tháng 9, 2022

New office in Novosibirsk!

The new office of Project V and COFFEECELL is located on one of the oldest squares in Novosibirsk — Kondratyuk Square, at 17 Dimitrov Avenue.

The official opening took place on September 2. The opening was attended by the president of our company, Narek Sirakanyan — he personally congratulated the Siberian partners on the new "home" for warm working and productive meetings!

New office in Novosibirsk!New office in Novosibirsk!


Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng