15 tháng 9, 2022

The Project V and COFFEECELL brands have become partners of the Porsche Club Moscow Festival.

We met with cool experts — nutritionists and cosmetologists — and numerous guests of the festival. They told us how to always stay young, active and full of energy. It was useful and great!

The Project V and COFFEECELL brands have become partners of the Porsche Club Moscow Festival.The Project V and COFFEECELL brands have become partners of the Porsche Club Moscow Festival.

At the end of the event, the long-awaited draw took place! We gave the lucky ones cool sets of vitamins and coffee drinks/

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng