16 tháng 10, 2022

The first season of the training "SERIOUSLY?". Moscow

09:09

It is at this time tomorrow, October 17, that the doors of the conference hall in Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park 5* will close.
The latecomer drops out of training.
At the training "SERIOUSLY?" from the president of the company, Narek Sirakanyan, everything is serious.
See you, friends!

The first season of the training

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng