15 tháng 10, 2022

Meeting of the President of our company with the President of the Republic of Tatarstan.

Yesterday, the president of our company, Narek Sirakanyan, met with the President of the Republic of Tatarstan, Rustam Minnikhanov.

At the meeting , the heads discussed new projects and Narek Sirekanian presented a gift - BH premium . Our new product, white imperial 6-year-old ginseng.

Meeting of the President of our company with the President of the Republic of Tatarstan.

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng