2018年1月17日

COFFEECELL - nếm thử cà phê miễn phí cho tất cả nhân viên văn phòng tại Moscow

Là một phần của chương trình khuyến mãi, hoàn toàn tất cả nhân viên văn phòng ở Moscow có thể đặt nếm thử cà phê miễn phí với nhân sâm hoàng đế hoặc nấm Reishi. Người giao hàng sẽ đến văn phòng của bạn và mời bạn cà phê.

Chi tiết về chương trình trên trang web https://coffeecell.com/vi