Thêm một bước nữa
Freedom Group - công ty đầu tư toàn cầu. Chúng tôi tạo ra các thương hiệu sáng tạo có ý nghĩa xã hội, cập nhật công nghệ và tiếp thị, xây dựng hình ảnh và mở rộng quy mô của chúng trên thị trường toàn cầu.

Đổi mới

Các giải pháp công nghệ triển vọng và táo bạo trong mọi dự án của Freedom Group. Chúng tôi làm việc với các ý tưởng kinh doanh có tiềm năng phát triển bùng nổ.

Quy mô

Quảng bá tích cực các ý tưởng và dự án tốt nhất ở khắp mọi nơi trong FREEDOM UNIVERSE. Chúng tôi mở rộng quy mô và quảng bá các dự án của mình tại các thị trường có sự hiện diện của chúng tôi ở 17 quốc gia.

Ý nghĩa xã hội

Trọng tâm rõ ràng của các dự án của chúng tôi là mang lại lợi ích hữu hình cho con người. Đây là nhiệm vụ để công ty chúng tôi đầu tư có trách nhiệm trong tương lai.
01

Đầu tư

02

Tin tức

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng