Kickvard University

Get closer
Trang web
Ngày thành lập
2018
Singapore
 
 

về thương hiệu

Trường đại học đào tạo doanh nghiệp trực tuyến.
Hình thức độc đáo giúp bạn chuyển đổi thời gian của mình thành tiền. Giờ đây KICKVARD chuyên phát triển các khóa đào tạo dành cho các công ty lớn, kế hoạch bao gồm các khóa học dành cho các doanh nhân trẻ.

Được thành lập vào năm 2018, đại học trực tuyến đã có hơn 500 sinh viên từ 10 quốc gia đã tốt nghiệp. Phương châm của chúng tôi không phải là số lượng, mà là chất lượng, và mỗi sinh viên tốt nghiệp đều có giá trị lớn đối với chúng tôi.

Một dự án khác của Kickvard — khóa đào tạo SERIOUSLY

nhiệm vụ gay cấn và thú vị

địa điểm độc đáo và cạnh tranh công bằng

huy động mọi nguồn lực và tài năng của bạn

7 ngày thi đấu căng thẳng và đầy thách thức

cách hiệu quả để tuyển dụng nhân tài mới cho công ty

Kế hoạch

2025
10,000 người
sinh viên
đang học
trực tuyến
10 quốc gia mới
thâm nhập lĩnh vực đào tạo doanh
nghiệp tại 10 quốc gia mới

1,000 sản phẩm mới
để đào tạo khách hàng doanh nghiệp


Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng