Hồ Chí Minh

Khu thương mại HaDo Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
+84 77 262 94 07
thứ hai - thứ bẩy 09:00—18:00
Liên hệ với chúng tôi
Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng