3 tháng 6, 2022

One More Millenium!

Dear friends, we are proud to announce that ticket sales for the main event of the year - MILLENIUM were opened yesterday. For three whole years we waited and believed that we could repeat the largest holiday and we did it!

27 august - Vegas City Hall!

We invite you to Sessia stores. We look forward to seeing you!

One More Millenium!

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng