30 tháng 6, 2022

COFFEECELL х3!

Dear friends, we're proud to inform you that by June, COFFEECELL's turnover exceeded June 2021's three times.

COFFEECELL х3!

The company has entered a new market, Uzbekistan, and is currently actively growing in the region.

We're pleased to congratulate our Uzbek partners with an excellent start at the company. Wishing you luck and new victories!

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng