1 tháng 8, 2022

Turnover growth by 60%!

Today is August 1, summing up the results of July: in terms of turnover, we exceeded the results of last July by 60%!

New open regions are actively improving their performance, and very soon we will open Singapore!
You can always get acquainted with the company's activities in the "Projects" section. We are also open to cooperation. Send your suggestions by email: info@freedomgroupint.com.

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng