3 tháng 8, 2022

Lookbook «Team» 2022

To create the «Team» lookbook we invited the team and friends of the NRK87. brand — artists, musicians, customizers and other creative people as models.

Lookbook «Team» 2022Each participant of the lookbook supports our philosophy and has the same goal — to take up new challenges and strive for the future.

Lookbook «Team» 2022

Photographer: Vladimir Guryanov


Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng