16 tháng 8, 2022

The Corsini plant was founded in the middle of the twentieth century in the Italian town of Arezzo

At first it was a small workshop engaged in roasting coffee beans, but now the factory has become one of the leaders of the European coffee market For the production of AROMA G and ARABICA G, only natural Arabica is used, professional roasters are used for high-quality roasting. This makes the taste and aroma of our drinks unique.

The Corsini plant was founded in the middle of the twentieth century in the Italian town of ArezzoThe Corsini plant was founded in the middle of the twentieth century in the Italian town of Arezzo

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng