27 tháng 8, 2022

ONE MORE MILLENIUM/MOSCOW

This year we decided to celebrate our birthday as many as three times. And Moscow is celebrating first!

We gathered in the Digital Business Space of Moscow to congratulate each other, celebrate achievements over the past year and arrange a big celebration for all guests.

We tell and show in detail about the event in our social networks, and pass the baton to Austria!

ONE MORE MILLENIUM/MOSCOW

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng