17 tháng 9, 2022

ONE MORE MILLENIUM/AUSTRIA

Austria has joined the celebration of our birthday today. We have officially opened our new office in Vienna and invited guests. We held a big presentation of the company's new plans in a wonderful place - Imperial, one of the best, historically significant and grandiose buildings in Vienna.

Ahead of the training for the company's partners and acquaintance with the production. For more information, see our social networks!

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng