1 tháng 10, 2022

ONE MORE MILLENIUM/VIETNAM

he final stop is Vietnam!

Today we celebrate the company's birthday in our capital in Asia. About 1000 partners and guests gathered to share this day with us. Meet me in Ho Chi Minh City, Majestic Saigon Hotel!

Follow the course of events in our social networks!

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng