8 tháng 9, 2022

We organized a cool vacation in Vietnam!

These days there is a lot of news not only for Russian and European, but also for Vietnamese partners.

A vacation was organized at the Radisson Blu Resort for FIG Vietnam partners. 237 people enjoy the sea, socializing, networking, and relaxing at a luxury resort in company with the top management of Freedom International Group. We also awarded Millennium Park Project V to the partners who bought them first.

We organized a cool vacation in Vietnam!

Everyone is happy and full of energy to strive for new heights and develop business!

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng