23 tháng 11, 2022

Lookbook NRK.Kids

Humanity is thinking about the future of the planet. Parents think about their children's safety.

NRK87. presents a collection of clothes for young explorers of the universe.

The clothes are free cut so that they don't restrict movement. The design uses prints with educational infographics to spark interest in space exploration. NRK.Kids capsule has been certified and is safe for children. Go to catalog.Lookbook NRK.KidsPhoto: Dmitry Kryuchkov

Trang điện tử sử dụng tệp cookie.
Tiếp tục sử dụng tệp đồng nghĩa với việc bạn cho phép xử lý thông tin tương ứng vớivới chính sách bảo mật thông tin.
Đồng ý!
Kể cho chúng
tôi về dự
án của bạn
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về vấn đề khác, (br) hãy viết vào (email)
Cảm ơn bạn đã liên hệ, (br) sẽ được xem xét trong thời gian sớm nhất
Đóng